Blindstyre är en kul gruppaktivitet där man jobbar i team om två personer.

Föraren bär ögonbindel och kartläsaren ska på bästa möjliga tid guida föraren
och ekipaget genom en utsnittslad bana.
Givetvis så kan åskådarna utanför lyssna på den intressanta konversationen i bilen
genom högtalarna som finns placerade på taket!

Kontakta oss för prisuppgift